MIZA NGHI SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT  VÀ ĐỐI THOẠI THÁNG 4/2023

MIZA NGHI SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VÀ ĐỐI THOẠI THÁNG 4/2023

Ngày đăng: 15/04/2023 - Chuyên mục: Tin nội bộ

Nhằm báo cáo kết quả thực hiện tháng 3, kế hoạch tháng 4/2023 đồng thời phân tích những thành tích, các vấn đề còn tồn động và phương hướng giải quyết, ngày 15/4/2023, tại Hội trường Công ty TNHH Miza Nghi Sơn đã diễn Hội nghị tổng kết và đối thoại với sự tham gia của tập thể Người lao động và Ban lãnh đạo Công ty.

Tham dự và điều hành Hội nghị, có sự hiện diện của Lãnh đạo Công ty, các cấp quản lý và CB-CNV công ty. Tại hội nghị Ông Lê Văn Hiệp - Tổng giám đốc đã có những ý kiến chỉ đạo đối với từng bộ phận, từng hạng mục công việc nhằm hoàn thành tốt nhất những mục tiêu công việc đã đề ra. Đồng thời, Ban lãnh đạo mong muốn mỗi CB-CNV phát huy tinh thần xây dựng, mỗi tháng có ít nhất 01 ý kiến đóng góp/ sáng kiến cho sự phát triển tốt hơn của Công ty. Ban lãnh đạo Công ty cam kết lắng nghe và giải đáp trực tiếp, công khai những ý kiến của NLĐ, Công ty khuyến khích CB-CNV chia sẻ tại các hòm thư góp ý của Công ty. Tất cả các câu hỏi và ý kiến của NLĐ sẽ được Ban lãnh đạo giải đáp thỏa đáng.

Cũng tại Hội nghị tổng kết, Ban Lãnh đạo công ty đã kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc tháng với tổng số tiền khen thưởng là 83.5 triệu đồng. Đặc biệt, với những sáng kiến hiệu quả trong sản xuất đã được trao khen thưởng cá nhân lên đến 50 triệu đồng.

 Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tin tức khác