Giáy bột nhập khẩu vào Trung Quốc từ ngày 13/8 đến ngày 19/8

Giáy bột nhập khẩu vào Trung Quốc từ ngày 13/8 đến ngày 19/8

Ngày đăng: 29/08/2022 - Chuyên mục: Tin chuyên ngành

Trong khi giá bột kraft gỗ mềm tẩy trắng phương Bắc giảm 15 USD/tấn, giá các loại bột khác nhập khẩu vào Trung Quốc ngày 19/8 giảm hoặc không thay đổi.

Giá bột kraft gỗ mềm tẩy trắng phương Bắc ngày 19/8 là 974 USD/tấn, giảm 1,52% so với tuần trước. Giá duy trì đà giảm liên tục 3 tuần từ đầu tháng 8 tới nay.

Giá bột kraft gỗ mềm tẩy trắng – Gỗ thông Radiata (Chile) ngày 19/8 giữ nguyên mức 995 USD/tấn giống 2 tuần trước đó.

Tương tự, giá bột kraft gỗ mềm không tẩy của Nga cũng không thay đổi, chững ở mức 930 USD/tấn.

Giá hai loại bột kraft gỗ cứng tẩy trắng ngày 19/8 không thay đổi so với 2 tuần trước.

Giá bột kraft gỗ cứng tẩy trắng – Gỗ bạch đàn là 855 USD/tấn.

Giá bột kraft gỗ cứng tẩy trắng của Nga là 825 USD/tấn.

Tương tự, giá hai loại bột kraft gỗ mềm không tẩy ngày 19/8 không thay đổi so với tuần trước

Giá bột kraft gỗ mềm không tẩy từ Chile là Bắc Mỹ là 850 USD/tấn.

Tương tự, giá bột kraft gỗ mềm không tẩy của Nga là 805 USD/tấn.

Trong tuần này, giá hai loại bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng cũng không có sự thay đổi.

Giá bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng – Gỗ cứng (độ trắng 80%) giữ nguyên mức 735 USD/tấn giống tuần trước

Giá bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng – Gỗ mềm (độ trắng 75%) là 715 USD/tấn.

Giá bột làm bỉm (kraft phương bắc Mỹ) ngày 19/8 giữ nguyên mức 1370 USD/tấn giống tuần trước.

VPPI

 
 

Tin tức khác