Giấy Kim Điền Đông Quan của Trung Quốc giảm nhịp độ sản xuất giấy tại các nhà máy ở Giang Tô và Quảng Đông

Giấy Kim Điền Đông Quan của Trung Quốc giảm nhịp độ sản xuất giấy tại các nhà máy ở Giang Tô và Quảng Đông

Ngày đăng: 21/08/2022 - Chuyên mục: Tin chuyên ngành

Giấy Kim Điền Đông Quan đã lên lịch ngừng hoạt động cho các nhà máy sản xuất giấy tái chế làm bao bì ở các tỉnh Quảng Đông và Giang Tô, Trung Quốc, cắt giảm sản lượng khoảng 45.500 tấn trong tháng 8.

Theo kế hoạch, máy xeo duplex tráng phấn công suất 300.000 tấn/năm tại nhà máy ở thành phố Diêm Thành, Giang Tô, đã đóng cửa vào ngày 4 tháng 8 và sẽ hoạt động trở lại vào 12/8. Việc ngừng hoạt động trong chín ngày sẽ làm giảm nguồn cung duplex tráng phấn của Công ty gần 8.000 tấn.

Nhà máy Diêm Thành, do công ty con Giấy Kim Điền Giang Tô thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty quản lý, cũng có hai máy xeo bìa dày, mỗi máy có công suất 350.000 tấn/năm.

Một trong hai máy dự kiến ​​sẽ tạm ngừng sản xuất trong 7 ngày kể từ ngày 10 tháng 8 và máy xeo còn lại trong 13 ngày kể từ ngày 16 tháng 8. Việc tạm dừng của hai máy xeo này sẽ giảm sản lượng gần 21.000 tấn.

 

Tại nhà máy của công ty ở thành phố Đông Quan ở Quảng Đông, năm máy xeo bìa dày với công suất tổng hợp 450.000 tấn/năm sẽ ngừng hoạt động 6-15 ngày xen kẽ từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8.

Việc ngừng sản xuất dự kiến ​​sẽ cắt giảm tổng nguồn cung cấp bìa dày khoảng 13.000 tấn.

Một máy xeo giấy làm thùng sóng tái chế 200.000 tấn/năm tại nhà máy Đông Quan sẽ ngừng hoạt động sáu ngày kể từ ngày 10 tháng 8, cắt giảm sản lượng khoảng 3.500 tấn.

Nhà máy Đông Quan còn có 4 máy xeo bìa dày khác với công suất tổng hợp là 550.000 tấn/năm. 4 máy xeo này vẫn hoạt động bình thường.

Với kế hoạch ngừng máy này, Giấy Kim Điền Đông Quan đã đứng trong tốp đầu các công ty giảm sản lượng giấy tái chế bao gồm Giấy Cửu Long, Lee & Man và Sơn Ưng Quốc tế - ba nhà sản xuất giấy làm bao bì hàng đầu tại Trung Quốc - đã thực hiện kể từ cuối tháng 7.

Theo VPPI

Tin tức khác