Trung ương Hội Nước Sạch và Môi Trường Việt Nam có trách nhiệm gì khi Tạp chí Môi trường & Cuộc sống bị phạt rất nhiều lần vì Sai tôn chỉ mục đích?

Trung ương Hội Nước Sạch và Môi Trường Việt Nam có trách nhiệm gì khi Tạp chí Môi trường & Cuộc sống bị phạt rất nhiều lần vì Sai tôn chỉ mục đích?

Ngày đăng: 11/10/2022 - Chuyên mục: Tin nội bộ

Trước hết, cần hiểu đúng cụm từ “báo hóa” là gì. Theo Công văn số 844/BTTTT-CBC V/v tăng cường rà soát, chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí ngày 10/03/2022 của Bộ thông tin truyền thông có nêu ra một số biểu hiện của “báo hóa” tạp chí như sau: “… đăng tải tin, bài hoặc cử phóng viên hoạt động tác nghiệp về những nội dung ngoài phạm vi tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép; nhà báo, phóng viên của tạp chí khoa học nhưng sử dụng danh nghĩa báo chí hoạt động tác nghiệp để điều tra theo đơn thư, yêu cầu thậm chí đe doạ buộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... cung cấp hồ sơ, tài liệu, tự cho mình quyền hạn như cơ quan thanh tra, điều tra; có phóng viên hoạt động tác nghiệp vi phạm pháp luật, vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp”. Cụ thể đối với phóng viên của Tạp chí Môi trường & Cuộc sống đã tiến hành điều tra, xác minh, yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp hồ sơ doanh nghiệp ngoài phạm vi cung cấp theo Luật Báo Chí.  Như vậy, rõ ràng trong sự việc lần này, Tạp chí Môi trường & Cuộc Sống đã tự cho mình quyền hạn giống như một cơ quan điều tra, thanh tra để yêu cầu các cơ quan nhà nước và người dân phải phải phối hợp và cung cấp tài liệu cho mình. Đây là một trong những biểu hiện “báo hóa” tạp chí, là hành vi phạm và phải bị xử phạt theo Luật Báo Chí.

Từ những nội dung trên, có thể khẳng định Tạp chí Môi trường & Cuộc sống đang có nhiều biểu hiện “báo hóa”, cụ thể:

- Đẳng tải tin, bài hoặc cử phóng viên hoạt động tác nghiệp về những nội dung ngoài phạm vi tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép

Cụ thể theo chúng tôi tìm hiểu thì Tạp chí Môi trường & Cuộc sống được cấp Giấy phép hoạt động Tạp chí in và Giấy phép hoạt động Tạp chí điện tử với tôn chỉ, mục đích như sau:

Tôn chỉ mục đích của Tạp chí in:

- Tuyên truyền chính sách và pháp luật của Nhà nước về nước sạch, tài nguyên và môi trường;

- Thông tin các hoạt động của Hội và phổ biến những kiến thức, những thành tựu trong lĩnh vực nước sạch và môi trường; giới thiệu công nghệ mới, trao đổi những nội dung liên quan đến nước sạch và môi trường;

- Dự báo và định hướng phát triển về môi trường và cuộc sống;

- Biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực nước sạch và môi trường; phản ánh những tiêu cực về hành vi gây ô nhiễm môi trường và hủy hoại tài nguyên, nguồn nước ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân.

Tôn chỉ mục đích của Tạp chí điện tử:

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về nước sạch, môi trường, tài nguyên, khoáng sản và biến đổi khí hậu;

- Phổ biến kiến thức, thành tựu, đề tài khoa học về công nghệ xử lý môi trường, nước, các mô hình sản xuất sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Thông tin các hoạt động của Hội Nước sạch và môi trường Việt Nam; 
- Đăng tải các bài viết trên Tạp chí in Môi trường và cuộc sống.   

Tôn chỉ, mục đích của Tạp chí in Môi trường & Cuộc sống và Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống

Như vậy, theo Giấy phép thì Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc Sống chỉ được phép “Đăng tải các bài viết trên Tạp chí in Môi trường & Cuộc Sống”. Tuy nhiên, nội dung các bài viết về Công ty Miza Nghi Sơn lại thuộc phạm vi là các thông tin về việc phản ánh các thông tin tiêu cực trong lĩnh vực môi trường mà Tạp chí điện tử không có chức năng đưa thông tin. Do vậy, việc Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc Sống đưa các thông tin về nhà máy Miza khi chưa đăng tải trên Tạp chí in là sai tôn chỉ, mục đích đã được cấp phép.

Chỉ trong 2 năm, Tạp chí Môi trường & Cuộc sống đã 3 lần bị Bộ Thông tin Truyền thông phạt vì sai tôn chỉ mục đích, đăng tin/bài không đúng sự thật

- Nhà báo, phóng viên của tạp chí khoa học nhưng sử dụng danh nghĩa báo chí hoạt động tác nghiệp để điều tra theo đơn thư, yêu cầu thậm chí đe doạ buộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, ... cung cấp hồ sơ, tài liệu, tự cho mình quyền hạn như cơ quan thanh tra, điều tra; có phóng viên hoạt động tác nghiệp vi phạm pháp luật, vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp

Không chỉ lấy danh nghĩa báo chí điều tra theo đơn thư mà phóng viên Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống còn đề nghị, buộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, … cung cấp hồ sơ, tài liệu, tự cho mình quyền hạn như cơ quan thanh tra, điều tra.

Đối với Công ty TNHH Miza Nghi Sơn, phóng viên Tạp chí Môi trường & Cuộc Sống đã yêu cầu cung cấp 18 đầu mục hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của Doanh nghiệp, chưa phù hợp với quy định về việc cung cấp thông tin theo quy định của Luật Báo Chí; có dấu hiệu “báo hóa” tạp chí, cụ thể “yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu như thanh tra, điều tra”.

Đối với Sở Tài Nguyên & Môi trường, tờ Tạp chí này cũng liên tục yêu cầu làm việc, cung cấp hồ sơ, tài liệu. Thậm chí, khi được cơ quan chức năng trả lời là đồng ý trao đổi nhưng “không cung cấp hồ sơ, văn bản gì vì không phải cơ quan điều tra”, phóng viên tiếp tục gặng hỏi và liên tiếp yêu cầu được cung cấp hồ sơ, tài liệu. Thậm chí, khi thấy sự việc bất khả thi, phóng viên quyết định không đến buổi làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường đã sắp lịch từ trước vì cho rằng “Sở không bố trí lãnh đạo làm việc, phát ngôn theo đúng quy định”.

Đồng thời, trong nhiều bài viết đăng tải lên Tạp chí Môi trường & Cuộc Sống về Công ty TNHH Miza Nghi Sơn, phóng viên còn nhiều lần ngầm dẫn dắt dư luận về việc cơ quan chức năng, mà cụ thể là Tổng cục Môi trường và Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thanh Hóa là “báo cáo thiếu trung thực”, “nhiều nội dung thiếu khách quan”. Chúng tôi tự hỏi, ý kiến khẳng định này có đúng chức năng, nhiệm vụ của một tờ tạp chí khoa học chuyên về môi trường?

Từ nhiều biểu hiện trên, có thể nhận thấy Tạp chí Môi trường & Cuộc sống đang có biểu hiện “báo hóa” tạp chí một cách hết sức nghiêm trọng, nặng nề. Thông thường, những tờ tạp chí này không chỉ làm công tác quản lý báo chí của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn mà còn cản trở hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi thông thường, những tờ tạp chí này có biểu hiện “Báo hóa “này hay gây khó dễ doanh nghiệp để mục đích tư lợi mà không quan tâm tới thiệt hại to lớn về uy tín, danh dự cũng như kinh tế của doanh nghiệp. Câu hỏi đặt ra không biết cơ quan Chủ quản là Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam có ý kiến ra sao hay vẫn dung túng cho các sai phạm mà Tạp chí Môi trường & Cuộc sống đã gây ra cho các doanh nghiệp? Dư luận rất cần câu trả lời sớm từ Lãnh đạo Hội nước Sạch và Môi trường Việt Nam?

 

Tin tức khác