Tạp chí Môi trường & Cuộc sống không tôn trọng Tổng cục Môi trường cũng như Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa

Tạp chí Môi trường & Cuộc sống không tôn trọng Tổng cục Môi trường cũng như Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa

Ngày đăng: 11/10/2022 - Chuyên mục: Tin nội bộ

Qua các bài viết trên Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống đăng tải liên quan đến công ty TNHH Miza Nghi Sơn và qua quá trình làm việc của các phóng viên tại địa phương, chúng tôi đặt câu hỏi liệu có phải Tạp chí Môi trường & Cuộc Sống này đang không tôn trọng  Tổng cục Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa?

Cụ thể trong bài viết: “Bài 3: Liên quan đến kiến nghị của người dân về Nhà máy giấy Miza Nghi Sơn: Người dân nói có, Tổng Cục Môi trường nói không. Đâu là sự thật?” được đăng tải ngày 15/09/2022. Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống đưa ra những nghi ngờ về Biên bản làm việc và Báo cáo của Tổng cục Môi Trường có nội dung thiếu khách quan, khiến dư luận và người dân vô cùng bức xúc.

Theo Báo cáo số 27/BC-TCMT ngày 02/8/2022 của Tổng cục Môi trường về kết quả xác minh thông tin phản ánh của Tạp chí điện tử Môi trường  & Cuộc sống đối với vấn đề ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Miza Nghi Sơn gửi Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đã khẳng định, không có trường hợp trẻ nhỏ và người già nhập viện vì một số bệnh liên quan đến đường hô hấp như Tạp chí đã phản ánh.Trong khi đó, Tổng cục Môi trường là Cơ quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về Bảo vệ Môi trường trong phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

Báo cáo số 27/BC-TCMT của Tổng cục môi trường khẳng định, không có trường hợp trẻ nhỏ và người già nhập viện vì một số bệnh liên quan đến đường hô hấp như Tạp chí Môi trường & Cuộc sống đã phản ánh

Vậy mà sau khi Tổng cục Môi trường có Báo Cáo “Kết quả xác minh thông tin phản ánh của Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống đối với vấn đề ô nhiễm Môi trường của Công ty TNHH Miza Nghi Sơn” và đưa ra kết quả không đúng như những gì Tạp chí này phản ánh, đăng tải. Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống đã đưa ra các nội dung với các lập luận nghi ngờ kết quả làm việc của Tổng Cục Môi Trường và các Cơ quan có thẩm quyền về việc xác minh các thông tin sự việc, gây hoang mang và mất niềm tin của người dân về Cơ quan nhà nước.

Đối với Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Thanh Hóa, khi được UBND tỉnh Thanh Hóa giao phối hợp với Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, UBND thị xã Nghi Sơn về việc kiểm tra, xác minh, làm rõ Nội dung phản ánh của Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống. Chiều ngày 5/8/2022 theo lịch hẹn Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Thanh Hóa  làm việc với phóng viên của Tạp chí Môi trường & Cuộc sống, tuy nhiên phóng viên của Tạp chí đã không tới làm việc theo lịch đăng ký làm việc. Đồng thời, phóng viên của tạp chí Môi trường & Cuộc Sống còn yêu cầu Sở Tài Nguyên & Môi Trường cung cấp 18 đầu mục hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của Công ty Miza Nghi Sơn, chưa phù hợp với quy định về việc cung cấp thông tin theo quy định của Luật Báo Chí.

Số:7252/STNMT-BVMT báo cáo kết quả xác minh phản ánh và làm việc với phóng viên Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống của Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa về vấn đề ô nhiễm môi trường tại Công ty TNHH Miza Nghi Sơn

Chưa hết, trong bài viết gần nhất được đăng tải “Bài 6: Liên quan đến kiến nghị của người dân về Công ty TNHH Miza Nghi Sơn: Sở Tài nguyên và Môi trường có dấu hiệu báo cáo thiếu trung thực với UBND tỉnh”, Tạp chí Môi trường & Cuộc Sống còn cho rằng Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa báo cáo thiếu trung thực với UBND tỉnh về buổi làm việc với PV Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống. Cùng với đó, tác giả liên tục khẳng định Sở Tài nguyên & Môi trường có dấu hiệu làm khó dễ trong việc cung cấp thông tin, tài liệu cho phóng viên.

Từ Tổng cục Môi trường cho đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, dù là cơ quan cấp cao nào thì chỉ cần đưa ra những không tin đi ngược lại với những thông tin mà Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đang phản ánh về Công ty TNHH Miza Nghi Sơn đều bị đặt nghi ngờ, bị gán thiếu trách nhiệm, không trung thực. Vậy từ một đơn vị là tạp chí điện tử, Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc Sống có phải đang không tôn trọng Tổng cục Môi trường cũng như Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa?

 

Tin tức khác